Tuin & Landschap 21/93

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Almsjukan har blossat upp även i Holland. Man ser där ett tydligt samband mellan utebliven bekämpning och svåra angrepp. I en artikel av Ton Stolk beskrivs situationen som mycket besvärlig sedan staten dragit in sitt ekonomiska stöd till inventering och bekämpning. Ansvaret är numera delegerat till kommunerna. Ett almsjukeråd har bildats, men därifrån måste man söka pengar från olika källor för att kunna bygga upp en landsövergripande bekämpning. Slutsatsen är att man hos olika intressenter måste sälja budskaget att almsjukebekämpning lönar sig. Det blir ännu dyrare att låta sjukdomen härja fritt.

Sidor