Tuin & Landschap 14/93

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


En artikel beskriver kompostering och hantering av grönavfall i Holland. Denna artikel är den andra i en artikelserie i tre delar. Den första artikeln refererade vi i MOVIUM Direkt nr 5, 1993.

I denna artikel belyses kompostprodukternas kvalitet och avsättningsmöjligheterna samt myndigheternas syn på kompostverksamhet ur ett miljöperspektiv. Vidare beskrivs ett projekt som utvärderar intensiva och extensiva komposteringstekniker. Resultat från detta projekt väntas under januari 1994. Ett flertal organisationer och myndigheter i Holland som arbetar med frågor rörande kompostering och miljö beskrivs i artikeln.