Trumkompostering i Linköping

Publicerad 1 januari 1994

Två storkök och grannar i Linköping, Birgittaskolan (tillhörande landstinget) och Ekoxen Center med bl. a. hotell- och konferensverksamhet, samarbetar sedan några månader tillbaka i ett komposteringsprojekt. I ett nybyggt komposthus har en trumkompost av märket Compox installerats. Trumman är isolerad och rymmer 2 500 liter samt har en inbyggd avfallskvarn. I komposthuset finns även behållare för sortering av färgat och ofärgat glas, tidningspapper, wellpapp, brännbart avfall, plast, deponi och lysrör.

Projektet har, förutom av landstinget, fått stöd av Miljökontoret och Tekniska Verken i Linköping.

Så småningom, när komposteringsutrustningen har visat sig fungera väl, skall även hyresgästerna i närheten inbjudas att medverka i projektet. Avsikten är att färdig kompost skall användas i näraliggande Trädgårdsföreningens parker och planteringar.