Trädbladet 1 1994 - ny tidskrift

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Trädbladet är den nybildade Svenska Trädföreningens tidskrift. Det inledande numret har två utförliga artiklar av Klaus Vollbrecht, trädens anatomi och biologi samt vård av unga träd. Arne Jansson redogör för erfarenheterna från januaristormen 1993, en dyr men lärorik historia. Svenska trädföreningen har bildats för att skapa en svensk plattform för trädvård inom det europeiska samarbetet. Information: Klaus Vollbrecht