Topos nr 4 1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Den europeiska tidskriftens tema för detta nummer är Visionary Landscapes.

I själva verket har jag uppfattat att alla nummer av tidskriften Topos präglas av visioner. Landskapsarkitekturen skildras som en konstart som är ställningstagande och som förmedlar budskap om vår tid.

Medarbetare från alla (väst)europeiska länder skildrar aktuell landskapsarkitektur som kulturuttryck.

Under den rationalistiska perioden, sedan 60-talet, har projekt och idéer genomförts med kvantifierbara argument och som konsekvens av den naturvetenskapliga lineära logikens inventering - analys - syntes - modell. De flesta tidskrifter om landskapsarkitektur präglas fortfarande av detta synsätt (även om artiklarna i tilltagande grad har fått karaktären av "Design"). Dessa objekt tenderar att uppfattas som ytliga, om de inte refereras så att de kan förankras filosofiskt, ideologiskt eller teoretiskt. Det ökande intresset för landskapsarkitekturens möjligheter förtjänar ett seriöst närmande och en utveckling av relevanta begrepp. Just detta har lyckats så väl i den nya tidskriften Topos. Den regelbundna läsaren blir kontinuerligt skolad i att betrakta landskapsarkitekturen ur ett humanistiskt perspektiv. Tidskriften är tvåspråkig, varför artiklarna kan läsas både på engelska och tyska.

I det nyutkomna numret är landskapet en plats för formuleringen av livsåskådningsfrågor, en brygga mellan dåtid, nutid och framtid. Både små konceptuellt starka trädgårdar och återskapande av våtmarkslandskap skildras. En artikel behandlar t.ex. hur landskapsskildringen utnyttjas som stämningsskapare och berättelsebärare i filmkonsten. (Tiina Sarap-Quist)