Tips för hemmabygge

Publicerad 1 januari 1994

Tidningen Land har uppmanat sina läsare att skicka in förslag till hemmabyggen av kompostbehållare. I nr 10/94 presenteras några av de förslag som inkommit. De presenteras i utförliga ritningar med måttangivelser och materialval. Som det bästa hemmabygget har ett ombyggt sopställ utsetts. Sopstället har isolerats med fastlimmad frigolit och hål har borrats för ventilation och dräneringsvatten