Tidaholm ny stad och land-kommun

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Tidaholm är nu som andra kommun i landet med i MOVIUM:s forskningsprojekt "Stad och land i samverkan". Målet är att hitta lokala lösningar för att få en bärkraftig stadsutveckling och en levande landsbygd. I projektet specialstuderas sex områden; flora och fauna, vatten, biologiskt avfall, lokal bioenergi, lokal närproduktion av livsmedel samt utveckling av kulturlandskapet.

På vattensidan ska man utnyttja naturens egen teknik form av våtmarker och översilningsmarker, för att rena vattnet. "Vi tänker mäta föroreningarna i Tidan uppströms och nedströms vid kommunens gränser och satsar på att den i framtiden ska rinna opåverkad genom vår kommun", säger kommunens VA-chef Lars Westermark.

MOVIUM Direkt ges ut av

MOVIUM-sekretariatet, Box 54, 230 53 Alnarp.

Telefon 040/41 50 00

Telefax 040/46 08 45