Test av ogräsplattor

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Green Life Ogräsplattor har testats vid Forskningscentret for skov og landskab. De var av två storlekar 29x29 cm och 61x61 cm och jämfördes med herbicidbehandling. Växtförhållandena var svåra. Följande slutsatser har kunnat dras. Tillväxten var något bättre vid användning av de stora plattorna än av herbicidbehandling hos ek och ask. Den ökade tillväxten syns först det andra året. Plattorna höll i 11/2 år. Undersökningen redovisar också tidsförbrukning och ekonomi. (Videnblade Park og Landskab 5.10-2, 1993.

Sidor