Tema maskar

Publicerad 1 januari 1994

"Kan jag utan förbehåll kompostera skal från apelsiner och citroner?" Detta är en av de vanligaste frågorna som möter oss som håller på med information om kompostering. Man är rädd för att skalen innehåller rester av bekämpningsmedel som kan störa processen och ta död på kompostmaskar.

Ylva Hanson på Trädgårdsförsöksstationen, Ultuna, har gjort ett forskningsarbete i ämnet. Det är det första i sitt slag i Sverige och Ylva presenterar resultaten av arbetet i detta nr av Biologik.

Ett annat arbete på masktemat har utförts i Ystad, som ett led i Moviums Stad och Land-projekt. Gatukontoret placerade ut speciella behållare för maskkompostering på samtliga förskolor och daghem i Ystads kommun. Det var den första konkreta åtgärden som utfördes inom projektet, med den klart uttalade strategin att låta barnen få initiativet i kommunens miljöarbete.

I Gröna Fakta, som medföljer som bilaga, presenteras resultaten en utvärdering av maskkomposteringen. Vi ger även lite grundläggande information om kompostmaskens liv och leverne i Fakta-bladet och förhoppningsvis kan detta utnyttjas t. ex. i undervisning. Ytterligare ex. av Gröna Fakta kan beställas via Anna-Carin Olsson, Movium, tel. 040/41 50 00, fax 040/46 08 45.

Slutligen: flera dagstidningar har den senaste tiden tagit in en debattartikel, där skribenten hävdar att "kompostering är den nya miljö- och allergifaran". Finns det några vetenskapliga belägg, som stödjer skribentens åsikter? Under "Noterat i dags- och fackpress" redovisar vi insändarens innehåll (se sid 8). Jag bifogar några kommentarer som förhoppningsvis kan hjälpa till att klargöra om skribentens teser är sanna eller falska.

Med önskan om en trevlig sommar!