Tekniknytt från USA

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Bengt Skoog, stadsträdgårdsmästare i Kalmar, besökte med stöd av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare en tenikmässa i USA i juli förra året. Syftet med mässbesöket var att jämföra hemmarmarknadens och utlandets maskinutbud. Generellt sett konstaterar Bengt Skoog att utbudet i stort sett är detsamma. Visserligen fanns på mässan många för oss okända märken, men de utnyttjade konventionell teknik. Speciellt imponerande var utbudet av sönderdelare.

En intressant produkt är en fiberduk, Typar, försedd med ett kemiskt preparat som hindrar trädens rötter att tränga igenom. Preparatet, trifluralin, sågs enligt tillverkaren behålla sin effekt i 30 år och är olösligt i vatten vilket gör att det inte löses ut i marken. Trifluralin är ett icke-systemiskt verkande gift som enbart hämmar rotspetsens aktivitet och skadar således inte trädet i övrigt.

Reserapporten, som är på ett 10-tal sidor och rikligt med bilder, kan beställas från FSS genom Bengt Skoog, Kalmar parkförvaltning, Skälby allé, 392 38 Kalmar.

Sidor