Tävla med sommarblommor 1994 !

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


För att stimulera till god användning av sommarblommor i offentlig miljö arrangerar MOVIUM och tidningen Utemiljö en tävling. Första priset på 10.000:- kommer att delas ut i samband med MOVIUM:s kurs "Sommarblommor i offentlig miljö" i Alnarp den 23-24 august 1994 och vinnarbidragen kommer att ställas ut på fackmässan PARK 94 i Malmö.

Tävlingen vänder sig till trädgårdsanläggningsföretag, park- och kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag och andra som arbetar med sommarblommor.

För deltagande ska planteringsplan över rabatt eller en kollektion av 3-5 lådor/urnor lämnas in tillsammans med 5 representativa färgfoton (papperskopior) som beskriver utvecklingen t.ex. i början av augusti. Växtförteckning över arter och sorter ska redovisas med sina vetenskapliga namn. Tävlingsbidragen ska vara MOVIUM till handa senast den 15 augusti 1994.

Tävlingsformulär kan rekvireras från MOVIUM fram till 1/5. Märk kuvertet "Blomtävling". Adress: Box 54, 230 53 Alnarp, tel. 040-41 50 00, fax 040/46 08 45. Vid sidan av 1:a priset finns det också prenumerationer på Utemiljö, två platser på valfria MOVIUM- kurser samt trädgårdslitteratur. Info: Petter Åkerblom.

VÄLKOMNA!

Sidor