SYSAV Kompostcenter

Publicerad 1 januari 1994

Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, har öppnat två anläggningar i Malmö och Trelleborg, där trädgårdsavfall tas emot och komposteras. Man tillämpar madrasskompostering. Det komposterbara materialet läggs i olika lager i en stor bädd och grovkrossas med en grenkross, frontmonterad på en lastmaskin. Madrassen byggs upp under första året, Den luckras och vattnas med jämna mellanrum. Under andra året vänds madrassen och det tredje året räknar man med att färdig kompost ska kunna levereras efter siktning.

För vanligt trädgårdsavfall är mottagningsavgiften 200 kr per ton. Man erbjuder sig också att ta emot t. ex. rent avfall från livsmedelsindustrier. Avgiften anpassas då efter behandlingskostnaden.