Svanen på gång!

Publicerad 1 januari 1994

"Vilken kompostbehållare är bäst?" Detta är en av de vanligaste frågorna från allmänheten. Man känner sig vilse i det stora utbudet av behållare på marknaden. Att det finns stort intresse bland fabrikanter visade sig bl.a. på Trädgårdsmässan i Sollentuna i slutet av mars. Där kunde man beskåda ca 25 olika behållare och försäljare och informationsmaterial tävlade med varandra om att framhäva de positiva aspekterna med just sin produkt. Tilltänkta köpare möts av påstående om isoleringsgrad och ventilationsförmåga som låter mycket övertygande.

Men vad är sant eller falskt? Ingen vet eftersom de flesta behållarna aldrig blivit ordentligt och opartiskt testade. Men nu ska förhoppningsvis miljömärkningssystemet Svanen reda ut begreppen. Ylva Hanson berättar i detta nummer om det arbete som bedrivits för att fastställa kriterier för testverksamhet. Nu kan man bara hoppas att även mindre behållartillverkare får råd att köpa sig en granskning och rätten till Svanen.

Det finns säkerligen mycket att diskutera kring de kriterier som valts men det är väl i nuvarande läge bättre med ett lite konstigt testförfarande än inget alls. Allt för att kunna vägleda den villrådige konsumenten.