Succé för träddagen

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Sjuttiofem trädintresserade och många studenter samlades i Alnarp den 23 november för att deltaga i den första Träddagen som arrangerades av Movium och Svenska trädföreningen. Sten Göransson hälsade välkommen och ledde sedan dagens förhandlingar. Bland föredragshållarna fanns Rune Bengtsson som talade inspirerande om framtidens stadsträd. Tänk på den biologiska mångfalden och sätt inte bara lind, var ett av budskapen och många alternativ presenterades i ord och bild. Kaj Rolf visade resultat från sin forskning om skelettjordar (se fråga ovan). Pia Barklund från Institutionen för skoglig mykologi och patologi vid SLU i Uppsala höll ett mycket uppskattat inlägg om ekdöden, som hon ser som resultatet av en mängd olika negativa faktorer (se fråga ovan). Träddagens eftermiddag ägnades till stor del åt en paneldebatt, en engagerad diskussion både i panelen och publiken. Alla var överens om att Träddagen var ett gott initiativ och att träddagar bör ordnas även i fortsättningen.