Succé för Englandskonferensen

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Temat "Den Engelska Trädgården" var en fullträff. Den lockade 250 personer till Alnarp den 20 januari. Idel lovord hördes från deltagarna. Denna dag vädjade till det hortikulurella inom oss, kanske det som en gång gjorde att vi började studera och arbeta med trädgård. En deltagare uttryckte det som så: Där stod de livs levande, kändisar man bara läst om, som den store växtjägaren Roy Lancaster, trädgårdsdesignern Rosemary Verey, chefen för den legendariska plantskolan i Bressingham Adrian Bloom o.s.v.

Konferensen öppnades av Storbritanniens ambassadör Robert Cormack. Han som flera andra försökte beskriva den engelska trädgården. Enligt mina anteckningar karaktäriserade han den lilla privata trädgården, som ett stycke trädgård på bakgården, som ser ut som om den var behandlad som natur.

Rosemary Verey nämnde det speciella ljuset (utan starka kontraster, fuktigheten som hänger i luften, nästan aldrig en klar himmel) samt möjligheten att odla många främmande växter i det gynnsamma klimatet, som två viktiga förhållanden som gör att en engelsk trädgård bara kan finnas i England.

Simon Irvine, den engelske trädgårdsdesignern, som har arbetat med trädgårdarna vid Läckö slott, sade att engelska trädgårdar ej går att efterlikna någon annanstans. Däremot kan man ta efter sättet att plantera och använda växterna. Den moderna engelska trädgården är "trädgårdsmani anpassad till situationen på platsen". Han ansåg att trädgårdsmästarens främsta uppgift är att tolka trädgården. Denne måste röra sig i trädgården och ha en relation till besökarna men rollen innebär också hårt arbete och kräver mycket kunskap.

Trädgårdshistorikern John Phibbs berättade om bevarandet av gamla trädgårdar. I England engagerar sig ofta entusiaster i sådant arbete. Man är inte så formell att alla planer ska vara klara och pengar beviljade, innan projekten sätts igång.

Dagen avslutades med att författaren och journalisten Lotte Möller berättade hur hon "drabbades" av sitt trädgårdsintresse, innan hon gav en vägledning till hur man tar sig till de bästa engelska trädgårdarna. Som sagt denna dag var en stor upplevelse. Ni som inte fick nog och Ni som inte kunde vara med på konferensen, följ med på Moviums Englandsresa den 13-18 augusti. (Ingrid Åkesson)