Stad & Land i Ystad lockade folk från hela landet

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Den 23-24 september arrangerade MOVIUM och Ystads kommun en kurs med temat Stad & Land i samverkan. Kursen lockade 115 deltagare från hela landet, främst från kommunala miljökontor, stadsbyggnadskontor och parkförvaltningar.

Eivor Bucht, ännu så länge sektionschef på MOVIUM, inledde och talade om samboförhållandet mellan MOVIUM och Ystads kommun, vilket betyder att under de två år man arbetat tillsammans har det handlat om ett ömsesidigt utbyte. Forskare och praktiker har mötts i en dialog och resultatet har blivit ny, lokal kunskap.

Företrädare för Ystads kommun framhöll att det finns flera andra kommuner som kommit längre än Ystad i enskilda miljöfrågor. Det som är unikt för Ystad är att man lägger sig vinn om att greppa helheten, att man tagit tid på sig att kartlägga de lokala förutsättningarna och problemställningarna.

Bengt-Göran Hansson, oppositionsråd, menade att "Stad & Land i samverkan" är inte ett miljöprojekt utan ett socialmiljöprojekt, ett sätt att arbeta. Han framhöll vidare att det är en strategisk fråga, en kommunstyrelsefråga. Det gäller att arbeta över blockgränserna, för det här är inget man klarar av inom en mandatperiod.

En viktig del av Stad & Land-projektet är att studera processen, vad som händer, när en kommun börjar arbeta med kretsloppsfrågor. Det var intressant att höra gatuchef Erling Alm framhålla att man lärt sig ett nytt sätt att tänka.

Som en trevlig och mycket uppskattad avslutning på fredagseftermiddagen uppträdde förskolebarnen med sitt Miljöspel, där de bl. a. sjöng "vi äro alla maskar, på avfallet vi smaskar".

Projektet "Stad & Land i samverkan" kommer att redovisas i en rapport som beräknas vara tryckt och färdig i januari 1994. (Marie Larsson)