Sorkar och träd

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Sorkarna gnager bort barken i stambasen och även röttema på unga träd. Skadorna leder ofta till att de unga träden dör.

I "Arboriculture Research Note, Protecting trees from field voles, R J Davies and H W Pepper" redovisar man erfarenheterna av hur olika miljöer och skyddande metoder påverkar sorkangreppen. Träd som är omgivna av bar jord skadas i mindre utsträckning av sorkar än de som är omgivna av ogräs. Öppna ytor är otrygga för sorkarna eftersom de lätt kan fångas av olika predatorer. Kemisk och mekanisk bekämpning av vegetation och gräsklippning minskar därför skadorna. Gräsklippning har emellertid nackdelen att ett kortklippt gräs åren kraftig konkurrent om vatten och växtnäring Marktäckningsmaterial kan fungera som ett skydd för sorkarna. Genom att lägga jord eller någon annan tyngd på plasten eller fiberduken närmast plantan försvårar man för sorkarna. Växtrör som går genom marktäckningsmaterialet ner i marken är normalt ett säkrare skydd. Det kan emellertid vara svårt att montera växtrören så att de blir helt sorksäkra. I ett fall konstaterade man att sorkarna drog fördelar av rören när de väl kommit in. Om det är riklig förekomst av sork rekommenderar man därför att man använder ett plastskydd runt trädstammen, även när man använder växtrör. Ett bra plastskydd ska vara utan ventilationshål, ca 50 mm i diameter och normalt räcker det med 200 mm längd. Skyddet skall nå ner 5 mm under markytan.

(Håkan Schroeder)