Sommarblommetävlingen avgjord

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Sommarblommetävlingen, som har arrangerats av MOVIUM och tidningen Utemiljö, engagerade 20 parkförvaltningar. Tillsammans skickade de in 50 olika förslag. Pristagarna presenterades under parkmässan i Malmö med Sten Göransson som prisutdelare. Juryns bedömning har utgått från tre olika kriterier: Nytänkande, växtmaterial och hantverksskicklighet.

Förstapriset på 10 000 kr gick till Park- och stadsmiljöavdelningen i Malmö genom Maria Islings förslag "Golden Gate". Det utgjordes av en böljande rabatt av olika tagetessorter i Kungsparken. De använda sorterna var Tagetes erecta "Double eagle", T. erecta "Souvereign, T. patula nana "Silvia", T. patula nana "Harmony" samt T. tenuifolia "Lulu". Juryns motivering var att förslagsställaren med ett djärvt formspråk har utvunnit nya kvaliteter hos ett välkänt växtmaterial.

Andra pris gick till Parkavdelningen i Karlshamn genom förslaget "Krokaner". Det bestod av imponerande krokaner uppbyggda av olika sommarblommor. Juryns motivering var att förslagsställarna med ett rikt växtmaterial och stor hantverksskicklighet banat nya vägar för användning av utplanteringsväxter i urnor.

Tredje pris delades av två tävlande. Det ena gick till Göteborgs Fritid genom Margareta Håkanssons och Helene Svenstams förslag "Isblomma" och det andra till Parkavdelningen i Enköping genom förslaget "Änglamark".

Även fjärdepriset blev delat. Priserna gick till Jönköpings kommun genom Göran Edlunds förslag "Korgen i Gränna hamn" samt Parkavdelningen i Enköping genom förslaget "Postrabatten".

Juryn har bestått av Rune Bengtsson (ordf.) och Eva Jansson, Inst. f. trädgårdsvetenskap, SLU, Rigmor Celander och Mona Holmberg, Göteborgs botaniska trädgård, Rolf Östinge, Sveriges trädgårdsanläggningsförbund, STAF, och Sten Göransson, MOVIUM.

Man kan konstatera att det har hänt mycket på ett år. En nyvaknad nyfikenhet att använda nytt material i nya kompositioner bådar gott för framtiden. Eva Jansson som är en av de drivande krafterna bakom sommarblommesatsningen i Alnarp säger att hon ser en stor efterfrågan på nya kunskaper om växtmaterial och komposition.