Smittar komposten?

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Hur stor är risken att växtsjukdomar sprids via komposter? Denna fråga besvaras i Aktuellt från lantbruksuniversitetet 415 av Ingrid Åkesson och Elisabeth Gustafsson. Allmänt förekommande sjukdomar på blad och grenar försvinner eller reduceras till oskadlig nivå under en väl fungerande komposteringsprocess. Svåra rotsjukdomar framför allt på växthusväxter bör man däremot se upp med.