Slopad anmälningsplikt för almsjuka

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Växtinspektionen vid Statens jordbruksverk slopade anmälningplikten på almsjuka den 1 juli i år. Arbetet med almsjuka fortsätter dock men i något minskad omfattning.

Almsjukeinventeringar utförs fortfarande och prioriteras i kommuner, som engagerar sig i bekämpningen. Årets inventering har visat en kraftig ökning av almsjuka. Detta beror på att den varma försommaren har gynnat almsplintborrarna. I vissa kommuner, där man släpat efter med bekämpningen sedan tidigare har sjukdomen utvecklats explosionsartat. Detta visar hur viktigt det är med konsekventa åtgärder.

Detta innebär att kommunerna själv har det största ansvaret i almsjukefrågan. Almsjukebekämpning lönar sig. Döda träd måste ändå tas bort så småningom och genom tidig bekämpning kan sjukdomens framfart bromsas upp, så att kostnaden för ersättning av döda träd kan skjutas upp eller utebli.