Slam finansierar ny stadsskog

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Tekniska förvaltningen i Helsingborg stod som värd för årets GK-dagar den 14-15 april. Inte mindre än 250 personer hade samlats på Helsingborgs stadsteater. Parkavdelningen hade drivit fram blommande azaleor och körsbär som satte färg på tillställningen. Temat var samverkan och den tekniske direktören Jan Blomquist talade tillsammans med centrumledaren Per Tornée om hur kommunen och handlarna samarbetar för att göra centrum mer levande.

Om ett annat intressant samarbete berättade professor Eivor Bucht. Vägverket, MOVIUM och Helsingborgs kommun samarbetar i utvecklingsprojektet " Helsingborgs södra infart - vägen till centrum". Målet är att förbättra södra infarten med avseende på såväl miljö, estetik som trafiksäkerhet. Eivor Bucht poängterade att man vill hitta helhetslösningar där infarten ses som en del av stadsbyggnaden och inte enbart som ett vägtekniskt problem. En av de intressanta frågeställningar Eivor Bucht tog upp var att på 1960- och 70-talen "invaderades" städerna av belysningsstolpar, det fanns gott om pengar och gott om energi. Idag har vi brist på både pengar och energi, och vi bör fråga oss - behöver vi verkligen belysa överallt?!

Sedan tog stadsträdgårdsmästare Ole Andersson och överingenjör Ingvar Bergqvist över och berättade om hur de tillsammans löst varsitt problem på ett okonventionellt sätt. Genom att ta hand om slam från reningsverken kunde parkavdelningen finansiera plantering av en ny stadsskog! Det är sammanlagt 70 hektar som planterats med ny skog, som kommer att bilda ett grönt bälte i och runt Helsingborg. Strategin är att binda ihop stråk. Genom att kombinera slambidraget med ett omställningsbidrag finansierar parkavdelningen både plantering och två års skötsel. Man har tagit emot i snitt 60 ton slam per hektar. (Marie Larsson)