Siena-priset till Stumholmen

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Årets Siena-pris har tilldelats Landskapslaget KB för utformningen av utemiljön på Stumholmen i Karlskrona. Siena-priset är LAR:s utmärkelse för god landskapsarkitektur. Den officiella sponsorn för Siena-priset är Lund och Kristianstads Cementgjuteri. LAR:s representanter i juryn var Per Friberg, Olof Hultin och Tiina Sarap-Quist. Juryn har valt att premiera det konsekvent genomförda synsättet på ön som helhet. Följande urklippta citat ur juryns utlåtande visar detta:

"Det som fört fram förslaget till nominering är det slutgiltiga resultatet av en planering och projektering, som genom sina olika faser lyckats fasthålla en bestämd målsättning om hur området i sin helhet bör utformas. Denna målsättning, att betrakta Stumholmen som en ö med en egen identitet, präglad av såväl skärgård som marin bebyggelse, kan följas från det första övertygande greppet på uppgiften i den inbjudna arkitekttävlingens förstapris-förslag fram till den färdiga anläggningen 1993"..."Juryn har sålunda i första hand velat premiera det faktum att landskapsarkitekterna vid genomförandet av sitt förslag har förmått fasthålla och vidareutveckla de kriterier som de från början sett som fundamentala i just detta projekt." (Tiina Sarap- Quist)