Sekatörer provade ...

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Statens maskinprovningar i Alnarp har på Konsumentverkets uppdrag provat 13 olika sekatörer. Resultatet av provningen redovisas i Meddelande 3356, som kan beställas från Statens Maskinprovningar, Box 7035,75007 Uppsala (tel 018/301900).

Den bekvämaste modellen ur användningarsynpunkt, dvs med tanke på storlek, vikt, handtag och hanterbarhet var Felco, modell 6, som säljs av Svalöf Weibull AB. Den gav också en bra snittyta, liksom hälften av de övriga sekatörerna. Ett annat bra val är Wolf Geräte, som säljs via Agentor Nordic AB i Göteborg. Det är den av sekatörerna som kräver minst kraftinsats när man klipper. En nackdel med många av de provade modellerna är att det är besvärligt att justera skär och mothåll. (Kjell Nilsson)