Samarbete handel-jordbrukare

Publicerad 1 januari 1994

"Bönder tar hand om Icas sopor" är rubriken på en artikel i tidningen Land, nr 20/94. Det är ICA Kniven i Knivsta som har överlåtit sophanteringen till Ekmaco AB, ett kombinerat jordbruks-, entreprenad- och konsultföretag. Företaget arrenderar bl.a. Vassunda prästgård utanför Knivsta.

Företagets affärsidé är att lantbruket tar hand om samtliga förpackningar och grovsopor från butiken och sedan säljer avfallet vidare för återvinning till pappersbruk, glasbruk och plastindustrier. Komposterbart material tas om hand i fyra komposteringskärl, det blir ca 1 250 kg organiskt material som varje månad körs från butiken till Vassunda för att komposteras. Kärlen vänds 1-2 gånger per vecka med hjälp av lastmaskin och balklämma.

Efter 5-8 veckor töms behållarna och materialet efterkomposteras i strängar. Den färdiga komposten skall spridas på åkermarken, men först efter analyser av tungmetaller och andra miljöpåverkande gifter. Man vill inte ha någon ny rötslamsdebatt.

Ekmaco påpekar att lantbruket har stora möjligheter att fungera som avfallsentreprenörer. Traktorer och vagnar står stilla stora delar av året och kan utnyttjas för transporter. Det finns ofta ytor i maskinhallar, ladugårdar och andra ekonomibyggnader som kan fungera som lagringsutrymmen.

ICA Partihandel AB följer försöket med stort intresse och om det faller väl ut kommer projektet att få efterföljare på många håll i landet.

Försöket ska utvärderas under sommaren. Om parterna är nöjda kopplas ytterligare 5-6 butiker i trakten in på försöket. I utvärderingen kommer även ekonomin i projektet att belysas.