Regler för utemiljö i Europa

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Berör vårt närmande till Europa utemiljön? I Stad & Land nr 118/1993 "Regler för utemiljö", gör Eva Svensson och Kjell Nilsson en jämförelse mellan fem länder. Studien avser plan- och bygglagstiftningen i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och England.

Av de jämförda länderna är Sverige det mest avreglerade när det gäller regler för utemiljöns utformning och dimensionering. Till exempel är Sverige det enda land som saknar regler för hur barns lekmiljö ska vara utformad. De detaljnormer, som tidigare styrde planering och byggande i Sverige försvann helt när plan- och bygglagen infördes 1987. Idag ligger ansvaret på de olika kommunerna att utveckla praxis för vilka krav som ska gälla på utemiljön.