Rättelser

Publicerad 1 januari 1993


Klaus Vollbrechts namn saknas beklagligtvis bland dem som har genomfört enkäten om kommunal parkverksamhet 1993. Det beror på slarv från min sida, ett slarv som jag ber om ursäkt för och ber alla som har fått rapporten att rätta till genom att tillfoga Klaus namn på sid.1 (Kjell Nilsson)

Stefan Mattsson, Enköpings kommun, har hört av sig om samma rapport. Han uppger att Enköpings parkverksamhet ska stå för samlad parkverksamhet. Denna ligger inom gatukontoret som delvis har beställar - utförarorganisation.