Rättelse

Publicerad 1 januari 1994

Uppgifterna i förra Movium direkt om almsjukan i Norge var felaktiga. Den citerade artikeln var ett framtidscenario 15 år framåt i tiden, vilket framgick av en liten ruta i artikeln under rubriken "Slik kan det gå", vilken undertecknad hade missat.