Rådgivning till fritidsodlare

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


FOR, Fritidsodlingens riksorganisation, har sökt och fått ett anslag från SJFR bland annat för rådgivning. Den har organiserats genom att bilda ett nätverk av rådgivare, ett 20-tal vanligen placerade på hushållningssällskapen samt förbundens egna centralt placerade rådgivare. Resurserna är än så länge blygsamma, ett par timmars gratisrådgivning per vecka räcker anslaget till. Det är dock en bra början och någon att hänvisa till när fritidsodlare söker allmän rådgivning i trädgårdsfrågor. En lista över rådgivare presenteras i det senaste numret av Hemträdgården respektive Koloniträdgården.