Plats för fantasilek även i stan

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


"UTEBOKEN" behandlar barns utemiljö ur olika synvinklar. Fantasilek är barnens sätt att komma underfund med verkligheten. För att kunna släppa loss fantasin söker barn efter platser där de kan finna en balans mellan trygghet och utmaning, något som de ofta finner i naturen, där mångfalden lockar. Även äldre stadsmiljöer kan vara stimulerande för fantasin, medan nyare stadsmiljö ofta är betydligt torftigare. De klart sämsta miljöerna finner vi på skolgårdarna. En amerikansk barnforskare har visat att aggressivitet i form av våld minskar på skolgårdar där jord, dammar och träd fått ersätta mycket av asfalten. Ena delen av UTEBOKEN är slutprodukten av ett MOVIUM-projekt om barns utemiljö på 2000-talet. Psykologerna Fredrika Mårtensson och Maria Nordström har skrivit detta avsnitt. Bokens andra källa är Barnmiljörådet med barnpsykolog Eva Norén-Björn och byrådirektör Inger Andersson. De har skrivit om förskolans och skolans utemiljö samt om barnsäkerhet. Boken har givits ut på Liber förlag och kostar 198 kr+moms och porto.