Planer över sommarblommeförsöken

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Planer och växtförteckningar över 1994 års experimentrabatter i Alnarp finns nu tillgängliga för Movium:s rådgivningsprenumeranter. De som deltog i sommarblommevisningen kunde njuta av blomprakten utan att anteckna och skissa tack vare Eva Jansson som utlovade växtförteckningar och renritade skisser (som vi tackar Barbara Johnsson för). Idéerna till kompositionerna kommer från Eva Jansson, Barbara Johnsson och Rune Bengtsson. Alla förslagen har givits namn, t.ex. Fjärilsrabatt, Sensation, Glaciär, Barbara o.s.v. Ni som missade sommarblommevisningen i augusti har nu möjlighet att beställa kopior av försöksplanerna. Det rör sig om arbetsmaterial och således inte om resultat och utvärdering av försöken. Du som önskar ta del av planerna ring eller faxa till Anna-Carin Olsson på Movium.