Orangerier - ny bok

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Orangerier som under lång tid befunnit sig i glömska får allt större uppmärksamhet. Många har blivit kulturminnesförklarade och återställs för att tas i bruk igen. Begreppet orangeri leder för de flesta tankarna till växthus. Visserligen var orangeriet det första växthuset, men det skiljer sig väsentligt från de som byggs idag.

Orangerierna byggdes som övervintringshus för de åtråvärda apelsinträden, som började införas till Europa för snart 1000 år sedan. Det trivsamma klimatet i orangerierna gjorde att dessa snart blev sällskapsrum av mycket hög klass.

Mot slutet av 1700-talet blev odling av citrus emellertid omodernt och orangerierna föll i glömska. De bortglömda kunskaperna om orangerierna, byggnadernas särdrag, deras användning och det annorlunda växtsortimentet är temat i denna skrift. Författare är Klaus Stritzke. Boken ges ut av Movium i samarbete med Byggforskningsrådet. Stad & Land nr 123, pris 150 kr + moms och porto.