Nya träd och buskar

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Det s k P 80-projektet startade 1980 vid SLU i Alnarp. Syftet har varit offensivt, nämligen att introducera nya arter och sorter för svensk odling. Särskilt har man varit på jakt efter sorter med god härdighet, motståndskraft mot sjukdomar och som är lätta att föröka. De flesta har förökats upp och provodlats på olika håll i landet innan de släppts ut på marknaden.

I rapporten, som har beteckningen Stad & Land 108 (kan beställas från SLU Info/Trädgård, Box 45,230 53 Alnarp), beskrivs 26 olika arter och sorter. De flesta av dem har fått E-status genom Elitplantstationens plantskolegrupp. Författare är Rune Bengtsson och han har också tillsammans med tecknaren Kalle Forss svarat för illustrationerna.