Nya sundhetsregler den 1 juli

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Från den 1 juli i år införs nya regler och obligatorisk sundhetskontroll även för förökningsmaterial av krukväxter och utplanteringsväxter samt grönsakssmåplantor. Motsvarande kontroll har funnits för plantskoleväxter sedan 1979. Dessa regler har dock omarbetats och anpassats till EG:s regler. De omfattar även produktionsregler, s.k. certifieringsregler, nu för fruktträd, svarta vinbär, jordgubbar och hallonplantor. De detaljerade kvalitetskraven för prydnadsbuskar, barrväxter, klätterväxter samt häck- och landskapsväxter är borttagna. För fruktträd, rosor och lövfällande träd har de omarbetats. En viktig del i de nya föreskrifterna är att det växtmaterial som säljs i Sverige ska ha lämplig proveniens. De nya reglerna finns i Statens jordbruksverks författningssamling, SJVFS 1994:47 och kan beställas från Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Källa: Ordbruk 4/1994.