Nya meddelanden från Statens maskinprovningar

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Under december 1993 kom flera intressanta meddelanden från Statens maskinprovningar. Två av meddelandena är av speciellt intresse för vår sektor. Det ena behandlar röjsågar och det andra jämför dieselbränslet Scafi 101 med andra dieselbränslen. Dessa två meddelande bifogas detta nummer av MOVIUM Direkt.

Röjsågar

I provningen undersöktes 14 röjsågar. Röjsågarnas motoreffekt varierade från 1,35 kW till 3,30 kW. Provningen omfattade tekniska mätningar, ergonomisk granskning och en kortare praktisk test. Tonvikten i undersökningen var lagd på den ergonomiska granskningen. Samtliga röjsågar var användbara för röjning och hade god till mycket god hanterbarhet. Se vidare i bifogat SMP meddelande 3389.

Scafi 101 ger lika låga avgasutsläpp som diesel av miljöklass 1

Scafi 101 jämfördes med 8 andra drivmedel, bl.a. dieselbränslen i miljöklass 1, 2 och 3 samt rapsmetylester (RME). En fyrcylindrig Valmetmotor (420 DS) användes för avgas- och prestandajämförelserna. Motorn var helt i standardutförande och inställd på fabriken för drift på dieselolja.

Resultaten från provningarna visar att utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider, kolväten och partiklar från motorn är lika låga när den drivs med Scafi 101 som med diesel av miljöklass 1. Motorns toppeffekt sjunker med ca 5% när den körs på Scafi 101 jämfört med diesel av miljöklass 1. Se vidare i bifogat SMP meddelande 3390. (Sven-Erik Svensson)