Ny rektor för SLU

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Professor Thomas Rosswall har av regeringen utsetts till ny rektor för Sveriges lantbruksuniversitet från den 1 juli och sex år framåt. Han är professor inom "Tema vatten i natur och samhälle" vid Stockholms universitet. Tidigare var han professor inom samma ämnesområde i Linköping. Han är också direktör för International Geosphere-Bioshere Programme, IGBP, vid Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm. Bland många uppdrag har han tidigare varit en av initiativtagarna till projektet Barrskogslandskapets biologi samt arbetat som ledare för projektet Åkermarkens ekologi vid SLU. (Källa: SLU Just Nu samt pressmeddelande från Jordbruksdepartementet)