Ny rapport om extensiv skötsel av gräsytor

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


"Pleje af gr‘sarealer med ekstensive, mekaniske metoder" är en ny rapport från Forskningscentret for Skov & Landskab. Rapporten, som är skriven av Carsten Hougs Lind, behandlar skötsel av ängar och andra gräsytor som klipps få gånger per säsong. I en bakgrundsbeskrivning behandlas olika strategier för "extensiv" skötsel av gräsytor samt biologiska och ekologiska aspekter i samband med val av skötselmetoder och teknik. Olika maskiner för klippning och uppsamling presenteras med avseende på användningsområden och egenskaper.

Rapporten har mycket gemensamt med Stad & Land rapport nr 104/1992, "Skötselteknik för stadens ängar", skriven av Ellen Jacobson. Nytt är emellertid en marknadsöversikt med tekniska specifikationer och inköpspriser över maskiner som är tillgängliga på den danska marknaden. Rapporten har nr 7 1993 i Park- og landskabsserien och kan beställas på tel 00945-45 93 12 00. (Sven- Erik Svensson)