Ny miljödelegation i Skåne

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Regeringen har tillsatt en delegation för miljöinriktad regionplanering i Skåne. Syftet är att belysa möjligheterna att åstadkomma en samhällsstruktur, som är miljömässigt ändamålsenlig. Delegationen består av ledamöter från kommunalförbunden med riksdagens tredje vice talmannen Bertil Fiskesjö som ordförande.

Delegationen skall lämna förslag på hur miljöpåverkan från transportsektorn kan minskas genom olika principer för lokalisering av bebyggelse samt möjligheterna att göra trafiken mer miljövänlig. I den senare frågan ska konsekvenserna av två scenarier, en kollektivtrafikandel på 25 respektive 50%, beskrivas. Delegationen ska också redovisa ett underlag för att skapa mer allemansrättsligt tillgänglig mark i landskapet samtidigt som odlingslandskapet och natur- och kulturvärden bevaras. (Källa: Pressmeddelande från miljö- och naturresursdepartementet)

Som synes händer en del som gör att politikerna måste tänka om och då borde också de gröna frågorna ha sin givna plats. Det gäller att haka på, delta i debatten och försöka påverka besluten. Att "hänga aktualiteten i rockskörtet" fick jag för länge sedan lära som ett bra recept att få ut sitt angelägna budskap.