Ny beskattning av dieselbränslen från 94 01 01

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Skatten på dieselbränslena av miljöklass 1, 2 och 3 ändrades den 1 januari 1994. Detta betyder även att skatten på blandbränslet Scafi 101 höjts för paraffindelen av bränslet.

Skatt på dieselbränslen från 1994-01-01Detta medför att den information som gavs i MOVIUM Direkt nr 6, 1993 angående dieselbränsles beskattning inte längre gäller utan ersätts med tabellen ovan.

För information om aktuell skatt på blandbränslet Scafi 101, vilken beror på hur stor andel av bränslet som är av fossilt ursprung, hänvisas till Scafi Miljö AB tel 0510-88880. (Sven-Erik Svensson)