Norrköping kräver plantor med E-status

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Vi har tidigare i MOVIUM Direkts spalter påtalat mindre seriösa växtleverantörers försök att ersätta E-plantor med växtmaterial av sämre kvalitet. För att råda bot på detta har parkavdelningen i Norrköping tagit ett lovvärt initiativ. I ett PM, ställt till kommunens konsulter och entreprenörer, krävs att E-plantor används vid all upphandling av arter och sorter som finns att tillgå med E-status. För att kontrollera att detta efterlevs begär man att kopia ska kunna uppvisas av beställningssedel eller faktura. En förteckning över vilka växter som har E-status medföljer PM:et.