Neue Landschaft, september 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Huvudtemat för detta nummer är nya produkter som visades på utställningen GaLaBau "94, som gick i Nürnberg den 15-18 september. En artikel beskriver ingående banddrivna "Minidumpers" användbarhet och dess ekonomi vid användning inom markbyggnadsområdet.

I en fortlöpande serie om träd presenteras i detta nummer Gleditsia triacanthos med sina olika sorter. Detta träd lyfts fram som ett tåligt stadsträd, ibland mer pålitligt än flera inhemska träd, samtidigt som det gestaltningsmässigt kan tillföra något utöver det vanliga. (Sven-Erik Svensson)