Neue Landschaft nov/93

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


I detta nummer av tidningen finns flera artiklar om olika mässor och evenemang som hållits under hösten 1993. I en artikel beskrivs det omfattande anläggningsarbetet vid IGA Stuttgart Expo 93. En fackmässa för träd och plantskolor, Baum + Baumschulen 1993 - fmb "93, som gick i Erfurt i slutet av augusti beskrivs ingående. En mässa inriktad på teknik för kyrkogårdar "Friedhofstechnik 1993" som hölls för 17:e gången i Essen den 9 september finns det ett reportage om. Dessutom refereras Urbavert som hölls på "Le Bourget" utanför Paris i mitten av september.

Vidare beskrivs hur det Europeiska standardiseringsarbetet för lekredskap fortskrider. Standardiseringen bedrivs i samarbete mellan 11 EG- och EFTA- länder och kommer att påverka säkerheten för lekredskap även i Sverige. (Sven-Erik Svensson)