Neue Landschaft maj 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Landesgartenschau Fulda 1994 är en av fyra liknande utställningar i sommar och den första i Hessen. I en detaljerad artikel beskrivs satsningarna för att göra friytorna mer attraktiva och samtidigt gynna stadsekologi och naturvård. 17 miljoner mark har investerats för att förnya eller nyanlägga 36,5 ha park och landskap, det mesta i permanenta anläggningar. Kanske något att besöka för den som semestrar i Tyskland i sommar.

Vidare beskrivs årets träd i Tyskland, Taxus baccata (die Eibe). Kanske förvånande, men det framgår att idegranen är ett inhemskt träd, som redan på medeltiden började skövlas, bl.a. för att tillverka pilbågar och armborst.

En artikel beskriver hur man praktiskt använder sig av sprutteknik för spridning av frö och skott för etablering av takgrönska och liknande på tunna substratskikt. Slutligen presenteras med tysk noggrannhet en redogörelse för avfallsproblem och avfallshantering i samband med markbyggnad i trädgård och landskap.