Neue Landschaft juni 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Den tyska regeringen har nu fattat beslut om de länge omdebatterade villkoren för koloniträdgårdsverksamheten, som länge har varit reglerade i lag med mycket förmånliga bestämmelser. Man slår fast koloniträdgårdsverksamhetens sociala betydelse och förstärker den ekologiska prägeln. Områdena kommer att betraktas som grönytor och skötseln ska ha en ekologisk prägel och följa lagar för miljö-, natur- och landskapsvård. Maximalt kommer en innehavare av en koloni att behöva betala fyra gånger det arrende, som är normalt för grönsaks- och fruktodlingar i området. En kolonilott på 400 m2 kommer i genomsnitt att kosta i arrende 168 DM (240 DM i storstäderna), dvs. under 1000 kr om året. Installation av elektrisk ström och andra bekvämlighetsinrättningar har inget stöd i den nya lagen.

Två artiklar beskriver den pågående Landesgartenschau i Hof, varav en är en presentation av olika typer av naturstensmurar, som ingår i utställningen. Vidare visar författaren Klaus Schroeder på kronsäkringssystem för träd och hur dessa förstärkningar placeras i trädet.