Neue Landschaft juli 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


En artikel tar mycket noggrant upp hur maskinkostnader kan kalkyleras på ett enkelt sätt.

Växter används för att rena avloppsvattnet i en lokal avloppsreningsanläggning i Tütingen vid Osnabrück. Anläggningen är dimensionerad för 24 personekvivalenter och täcker en yta av ca 120 m2. Resultat från ett års drift visar bland annat att cirka 50% av kvävet tas bort från avloppsvattnet. (Sven-Erik Svensson)