Neue Landschaft, juli 1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


"Kronsäkring av träd - en överblick" beskriver utförligt nya och gamla metoder. Artikeln är författad av Dr. Wessolly, Stuttgart och Dr. Wiebe, Memmingerberg.

Kompost istället för torv? I en artikel beskrivs användning av komposterat organiskt avfall inom markbyggnadsområdet. De krav som bör ställas på komposten när den används som jordförbättringsmedel preciseras utförligt. Artikeln bygger på flera års forskning vid Universitetet i Giessen i Tyskland.