Neue Landschaft augusti 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Två artiklar handlar om skötsel av träd i stadsmiljön. Nya skonsamma och säkra metoder för kontroll av trädens tillstånd beskrivs i den ena artikeln. I den andra diskuteras olika metoder och möjligheter att beskära lövträd utifrån olika utgångslägen och önskat resultat.

Artikeln om kalkylering av maskinkostnader har en uppföljare i detta nr.

Möjligheten att använda kompost på bland annat golfbanor, vilka kvalitetskrav som skall ställas på kompostmaterialet och hur komposteringen skall drivas beskrivs mycket ingående i en annan artikel. Vidare finns ett reportage från olika naturparker i England, bland annat Savill Garden och Valley Gardens. (Sven-Erik Svensson)