Neue Landschaft aug/93

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Detta nummer inleds med ett flersidigt referat från en konferens om landskapsplanering och landskapsvård, under den 25:e landskapsvårdsdagen i Veitshöchheim. Bland annat redogörs för en lyckad planering och anläggning av en skogsbiotop vid Allacher Forst i samband med ett stort motorvägsbygge utanför München.

Om indisk trädgårdskonst berättas engagerat av prof. Schindler från Berlin. I indisk kultur, som är influerad av hinduismen, är följande mänskliga handlingar av högsta kulturella värde: Arrangera blommor, anlägga blomsterrabatter, tillverka blomstersmycken för öron och hår, smycka sig med blommor och sist men inte minst bota trädsjukdomar. Enligt gamla hinduiska skrifter är träden en symbol för kosmos, rötterna når ner till underjorden, stammen står i denna världen och grenarna sträcker sig in i himlen.