Neue Landschaft 3/1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Hur ser en tysk trädgårdsanläggare på framtiden? NL har intervjuat Rudolf Haderstorfer, ägare till Firma Haberstorfer, ett företag som grundades för 40 år sedan. Firman sysselsätter ca 100 personer, varav 14 lärlingar.

När ett träd är så ruttet inuti att det är en fara för sin omgivning och snarast bör tas ner. Några forskare resonerar kring olika sätt att upptäcka de farliga träden. Och Jürgen Milchert fortsätter att ösa ut vykortshögen.

På produktsidan presenteras Arconda trädvårdssystem från Schweiz, ett system som syftar till att skapa goda växtbetingelser för träd som planteras i hårdgjorda ytor.