Neue Landschaft 2/1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Landskapsarkitekt Wolfgang Müller går till angrepp mot hur illa man sköter växtligheten längs tyska motorvägar Ett mellanting kultur och biobarbari kallar han eländet. En vetenskaplig studie av effekterna av termisk ogräsbekämpning genomförd vid forskningsanstalten i Geisenheim presenteras fylligt. Bland annat redovisas hur olika arter av ogräs reagerar på behandlingen. Merrist Wood College i England är ledande i Europa när det gäller trädvårdsutbildning. Därifrån rapporteras från forskning om vedens livslängd hos några vanliga trädslag

MOVIUM Direkt ges ut av

MOVIUM-sekretariatet, Box 54, 230 53 Alnarp.

Telefon 040/41 50 00.

Telefax 040/46 08 45.