Neue Landschaft 2 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


I en mycket intressant artikel jämförs två maskintyper för ogräsbekämpning på grusytor. Undersökningen omfattar ogräseffekt, kapacitet och kostnader för maskinerna.

Den ena maskinen "Igelrotor" har en fräsvals vinkelrätt mot körriktningen. Fräsvalsen bearbetar slitlagret ner till ett inställbart djup. Valsen drivs av traktorns kraftuttag och roterar med 960 varv per minut vid 540 varv per minut på kraftuttaget. Framföringshastigheten kan varieras från 600 till 1400 meter per timme. Igelrotorn levereras i tre olika arbetsbredder 0.75, 1.0 eller 1.5 m.

Den andra undersökta maskinen är en ogräsharv "Federzinkenegalisierer". Denna har ett stort antal fjädrande harvpinnar (långfingerharvpinnar) som bearbetar slitlagret. Beroende på de fjädrande arbetsorganen kan arbetshastigheter över 5 km per timme användas. Detta ger möjlighet till en mycket hög arbetskapacitet, eftersom arbetsbredden på utrustningen är 1.0, 1.2 eller 1.5 m.

Igelrotorn bekämpar ogräsen betydligt effektivare än "Federzinkenegalisierer". Kostnaden per ogräsbekämpning är dock högre för Igelrotor ca 0.50 kr/m2 (0.11 DEM/m2) jämfört med ca 0.05 kr/m2 (0.01 DEM/m2) för ogräsharven.

Undersökningen visar att kostnaderna för ogräsbekämpning på grusytor kan minimeras om man kombinerar användningen av de båda maskintyperna. Igelrotorn används för "renovering" av ytor med kraftig ogräsbeväxning och ogräsharven på ytor med mindre mängd ogräs. (Sven-Erik Svensson)